Programma

8u30-9u00   Onthaal van de deelnemers
     
9u00-9u15   Welkomstwoord
 

Ludo Deklerck, directeur-generaal IBJ 

Saskia Mermans, voorzitter IBJ, General Counsel KBC Group

     
9u15 - 9u20   Inleiding van het programma
 

Marc Beyens, voorzitter van de dag, penningmeester en lid van de raad IBJ, General Counsel Engie Energy Belux

     
9u20-10u40   Contractenrecht
 

Patrick Wéry (Prof. UCLouvain - FR) en Sophie Stijns (Prof. KU Leuven - NL)

De hervorming van het contractenrecht brengt duidelijke regels over de totstandkoming van contracten en hun afdwingbaarheid, en het versterkt de wilsautonomie van partijen en de bescherming van de zwakkere partij. Onder andere :

 • Dynamische totstandkoming van contracten
 • Nietigheidsvormen
 • Anticipatieve en buitengerechtelijke sancties
 • Gevolgen van het contract tussen partijen en voor derden

Presentatie >

 
Respondenten: Denis Philippe (Prof. UCL - FR) en Dirk Van Gerven (Managing Partner NautaDutilh - NL)
 
Debat
     
10u40–11u00   Pauze
     
11u00–12u20   Het goederenrecht
 
Vincent Sagaert (Prof. KU Leuven - NL) en Pascale Lecocq (Prof. ULg - FR)

De modernisering van het goederenrecht voert een groot aantal vernieuwingen door.
We bespreken de meest in het oog springende:

 • De invoering van de bewindsfiguur
 • Preventieve acties bij dreigende burenhinder
 • Hervorming van het erfpachtrecht, opstalrecht en vruchtgebruik
 • De relatie tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker

Presentatie >

 
Respondent : Christophe Laurent (Partner Loyens & Loeff)
     
 12u20 – 13u00   Het bewijsrecht
 
Benoît Allemeersch (Prof. KU Leuven - NL) en Sophie Van Bree (Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel - FR)

Het nieuwe bewijsrecht incorporeert de overvloedige rechtspraak, vult aan en structureert:
Aandachtspunten:

 • Nieuwe drempel voor het schriftelijk bewijs
 • Omkering van de bewijslast bij de onwillige partij
 • Het bewijs binnen het economisch recht

Presentatie >

 
Respondent : Dominique Mougenot (Prof. UNamur - FR)
 
Debat
     
13u00 - 14u15   Lunch
13u15 - 13u45   
demo's
Wolters Kluwer: Compliance debate   demo Knowliah for Legal Teams  

demo ClauseBase
Intelligent contracten automatiseren

Everybody is talking about compliance. But what is compliance really about? Do we manage compliance or just monitor it? Is compliance a matter of choice or an inescapable requirement? Regulatory compliance becomes more important than ever.

In an open discussion we would like to share our insights about a research Wolters Kluwer Belgium has done and discuss with you and your colleagues about your work methodologies when it comes to compliance.

 

Discover how Knowliah for Legal Teams is proven to increase efficiency in managing Matters, Contracts and Entities, together with their related documents and e-mail. Our unique combination of intelligent technologies ensures an effortless classification of documents and e-mail, and relevant dashboards accompanied by reporting and always instantly finding what you need offer true support for your Knowledge Management.

Spreker: Yves Lefere

 

 

Deze sessie demonstreert nieuwe software waarmee juristen met enkele muisklikken een contract kunnen opstellen, door clausules uit een database als intelligente "bouwblokken" op elkaar te stapelen en naar wens aan te passen. Die contracten kunnen daarna ook door zakelijke gebruikers worden ingevuld en zelfs gedeeltelijk aangepast aan de hand van een gerichte vragenlijst. Zo kunnen in een vingerknip contracten worden opgesteld die steeds aan de interne bedrijfsregels voldoen.

     
13u45 - 14u15   
demo's
demo Lawbox  

Wolters Kluwer tools

 

demo Corporify
Digital Legal Company Management

Lawbox’ contract automation software allows lawyers, in-house counsels and other legal professionals to automate the entire contract lifecycle, from template management and contract drafting to negotiation, collaboration, validation and online signing. During the demo, you’ll get to experience how the intuitive and easy-to-use software can help you, your team and the entire organisation to improve compliance, increase productivity and save time.

 

As a corporate counsel your advice is requested in business-critical cases. Being a sparring partner of the board and management you’re continuously challenged to fulfill new assignments and responsibilities. The pressure to organize your work differently and more efficiently increases. Our 5 tools will help you to simplify your work considerably. Want to excel even more in your job? Join our session!

 

Corporify makes the legal management of companies more practical, more accurate and more trustworthy! Discover our solutions for legal entity management, digital shareholders’ register & UBO reporting, contract management, automated legal document generation and e-signing.

Spreker: Maarten Poulussen

     
14u15 – 16u45  

Workshops (2 x break-outsessies van 1 uur)

14u15-15u15  
1e serie van break-outsessies
De oprichting van een Engelstalige rechtbank voor internationale handelsgeschillen   Bemiddeling  

Blockchain en het (nieuwe) Belgische verbintenissenrecht

Philippe Lambrecht (Bestuurder-secretaris-generaal VBO - FR) en Emmanuel Plasschaert (Partner, Crowell & Moring - NL)

Brussel als hoofdstad van Europa en thuisbasis van internationale bedrijven en instellingen krijgt een Engelstalige rechtbank. We bespreken de werking ervan en evalueren voor- en nadelen.

Presentatie >

 

Sonia Oyserman (bedrijfsjurist Colruyt Group Services - NL) en Charlotte De Muynck (Senior Associate NautaDutilh – NL)

Bemiddeling krijgt een voorkeursbehandeling. Rechters, advocaten en gerechtsdeurwaarders moeten de rechtszoekende naar bemiddeling leiden. Ook de bedrijfsjurist heeft hierin een rol te spelen.

Presentatie >

 

Pieter Brulez (Senior Associate Laga - NL) en Emmanuel Leroux (Partner Laga - NL)

De wetgever heeft met de hervorming van het verbintenissenrecht ondermeer de ambitie om het contractenrecht te moderniseren. Tijdens deze break-outsessie gaan de sprekers na of de voorgenomen wetswijzigingen antwoord KUnnen bieden op een aantal prangende vraagstukken terzake die door de opkomende blockchain-technologie en – toepassingen scherper worden gesteld.

Presentatie >

     
14u45 - 15u15    demo's
 
Transform data   demo Knowliah for Legal Teams   Demo iManage

Transform Data will demonstrate Custodian for Legal, the most productive and intuitive workplace for legal professionals, fully integrated in Outlook, MS Office and SharePoint/Office 365. Experience how easy it is to manage matters, documents/emails, knowledge and contracts. Benefits such as time savings, notifications and smart reports ensure that company lawyers can take a more “preventive approach” to other departments.

 

Discover how Knowliah for Legal Teams is proven to increase efficiency in managing Matters, Contracts and Entities, together with their related documents and e-mail. Our unique combination of intelligent technologies ensures an effortless classification of documents and e-mail, and relevant dashboards accompanied by reporting and always instantly finding what you need offer true support for your Knowledge Management.

Spreker: Yves Lefere

 

Organising, securing, sharing and finding your documents and emails with iManage Work. Used by 80% of the largest Benelux law firms and over 650 corporate legal department la globally.

     
15u15-15u45   Pauze
     
15u45-16u15    Demo's
 
Larcier
Strada Lex in/en 20 minuten/minutes
  Epona-Documentaal
Using Office 365 as a Legal Professional
 

 

Tijdens deze demonstratie van onze juridische databank Strada Lex zullen wij u snel een beeld geven van de toegevoegde waarde en de werking ervan.

Sprekers: Armelle Peigneur en Jeroen de Bart

 

Epona Legal would like to challenge your team to take the Next Step in Office 365.

We would like to show you how to transition your team to a Matter centric way of working, with strong enterprise search capabilities utilizing generic Microsoft technology
Visit our session to find out how to transition into a collaboration environments in two workdays. Curious about Data Labels, E-discovery, Teams and MatterCenter in Office 365?
Take the next step and engage with Epona Legal consultants in our interactive TEAMSforLegal demonstration.

 

 

     
15u45 – 16u45    2e serie van de break-outsessies
 
Vorderingen in de non-profit sector en in het bijzonder toepassing op de ziekenhuissector   Compliance tools & burgerlijk recht  

Het nieuwe erfrecht: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

  Nieuwe tendensen in het huwelijksvermogensrecht

Marjorie Gobert (bedrijfsjurist bij Gibbis - FR-NL) en Pierre Slegers (Partner Equal - FR-NL)

Impact van de juridische hervormingen, in het bijzonder de hervorming van het burgerlijk recht, op de relaties met de leveranciers, patiënten en andere partners.

Presentatie >

 

Wim Vande Velde (Partner Loyens & Loeff - NL) en Laurent Mertens (Partner Loyens & Loeff - FR)

Het nieuwe verbintenissenrecht bevat een aantal belangrijke wijzigingen voor de contractuele praktijk.

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u hier graag over.

De break-outsessie geeft u een overzicht van:

 • De zaken die in het bestaande en het nieuwe verbintenissenrecht mogelijk nog jaren naast elkaar blijven bestaan
 • De belangrijkste wijzigingen en hun invloed op de praktijk
 • De zaken die nodig zijn om problemen met betrekking tot contract management te vermijden.

U vertrekt met een compliance checklist waarmee u direct en pragmatisch aan de slag kunt.

Presentatie >

 

Ulrike Cerulus (Jurist studiedienst, Orde van Vlaamse Balies - NL) en Jessica Fillenbaum (advocaat de Willde et Associés - FR)

“Door de Erfwet van 31 juli 2017, op een aantal punten reeds gerepareerd door de wet van 22 juli 2018, werd het erfrecht hervormd.

In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen. Zo zal onder meer aandacht worden besteed aan erfovereenkomsten, de regels omtrent de reserve, de regels omtrent inbreng, enz...”

Presentatie >

 

Hélène Casman (em. prof. dr. VUB) en Marie Delbroek (PHd researcher KU Leuven) 

 1. In gemeenschapsstelsels is de beroepsautonomie van de echtgenoten versterkt: in welke mate?

 2. In scheidingsstelsels is de solidariteit tussen echtgenoten versterkt: in welke mate?

Presentatie >

     
 16u45 – 17u00   Pauze 
     
17u00 – 17u10   Verslag over de ateliers
     Verslag over de ateliers door Marc Beyens, voorzitter van de Dag, penningmeester en lid van de raad IBJ, General Counsel Engie Energy Belux 
     
17u10 – 17u20    De verhouding tussen de CEO en de bedrijfsjurist
   

Philippe Van Troeye, CEO Engie Electrabel 

     
17u20 – 17u45   Afsluiting en bedankingen – toespraak en bekendmaking van de verkiezingsresultaten
   

Saskia Mermans, uittredende voorzitter IBJ, General Counsel KBC Group

     

17u45 – 18u00

  Toespraak intredende voorzitter van het IBJ
     
18u00 – 18u30   Justitiehervormingen van de afgelopen vier jaren
    Koen Geens, Minister van Justitie 
     
18u30   Receptie en Walking dinner