PROGRAMMA

 8u30-9u00    Onthaal
     
9u00-9u10    Verwelkoming
  Marc Beyens (Voorzitter IBJ, General Counsel Engie Energy Belux) en Julie Dutordoir (Directeur-generaal IBJ) 
     
9u10-9u15   Inleiding
  Jean Cattaruzza (Voorzitter van de dag, Head Legal Department ING Belgium)
     
9u15-9u50   Het Wetboek Economisch Recht en het nieuwe ondernemingsbegrip:
opnieuw een gemiste kans
 

Nicolas Thirion (Professor Rechten, Politieke Wetenschappen en Criminologie Université de Liège – FR)

De hervorming van het ondernemingsrecht, doorgevoerd onder de vorige legislatuur, gebruikt het begrip ‘onderneming’ als centraal uitgangspunt. Dit betekende het afscheid van het begrip ‘handelaar’. Achter dit, op het eerste zicht, uniform concept, verbergen zich echter heel wat verschillende definities met elk hun eigen specificiteiten. Hoe kunnen we deze kaderen en welke zijn de zwakke punten?

Q&A

     
9u50 - 10u25   De Belgische Mededingingswet anno 2019:
enkele aandachtspunten voor de bedrijfsjurist
 

Yves Van Gerven (Directeur juridische zaken Belgische Mededingingsautoriteit – NL)

Het is als onderneming meer dan lonend om te investeren in de kennis en naleving van het ondernemingsrecht waarvan de mededingingsregels een belangrijk onderdeel vormen. Welke zijn de basisprincipes van de nieuwe Mededingingswet en welke zijn de aspecten die u rechtstreeks aanbelangen?          

In gesprek met Els Steen (Ondervoorzitter IBJ, Senior Vice President Legal Belux, Central and Southern Europe Ahold Delhaize – NL)

Q&A

     
10u25 - 11u00   Onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties en misbruik van economische afhankelijkheid –
Consumentenrecht als nieuwe norm tussen bedrijven of oude wijn in nieuwe zakken? 
 

Brahim Bénichou (Advocaat NautaDutilh – NL)

Door de invoering en uitbreiding van de oneerlijke en verboden praktijken in het Belgisch recht kunnen ook ondernemingen beschermd worden tegen door hen aanvaarde contractuele bepalingen. Wat zijn de gevolgen hiervan in de praktijk? En wat met internationale contracten?

In gesprek met Stéphanie Blavier (Coverantwoordelijke Afdeling Wallonië, Legal Department Manager Kaneka Eurogentec – FR)

Q&A

     
11u00-11u20   Pauze
     
11u20–12u40   Aansprakelijkheid in hoofde van de bestuurders
Het samenspel van de nieuwe regelgeving in  burgerrechtelijk, administratiefrechtelijk en strafrechtelijk  perspectief: 
op zoek naar de rode draad
 

Het sanctiearsenaal breidt uit en ook de toepassing ervan heeft een steeds grotere impact. Wat is de interferentie van de verschillende sanctieregimes en dreigt dit niet uit te hand te lopen? Hoe kijkt de verzekeraar hiertegen aan?

De Dag van de bedrijfsjurist biedt u hierop een antwoord aan de hand van de inzichten gebracht door 3 experts. Tijdens het panel illustreren we de theorie met praktijkvoorbeelden.

De burgerlijke aansprakelijkheid
Denis Philippe (Advocaat Philippe & Partners – FR)

Wanneer kunnen bestuurders, bij het begaan van een fout, zich beroepen op de beperkingen van hun aansprakelijkheid en welke zijn de uitzonderingen? We hebben oog voor de kritische kanttekeningen gemaakt bij een dergelijke beperking van aansprakelijkheid in hoofde van bestuurders. Ook wordt stilgestaan bij het verzekeringsaspect.

De strafrechtelijke aansprakelijkheid
Hans Van Bavel (Advocaat Stibbe – NL )

In deze voordracht komt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden aan bod, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het moreel element van het misdrijf.

Volgende topics komen aan bod:

 • Wat is de boven- en ondergrens van opzet en onachtzaamheid in het ondernemingsstrafrecht?
 • Wanneer is er sprake van eventueel opzet?
 • Wat is het vereiste moreel element voor zogenaamde “reglementaire” misdrijven …?

De administratieve sancties
Hakim Boularbah (Advocaat Loyens & Loeff – FR)

Volgende topics komen aan bod:

 • Welk zijn de domeinen binnen het bedrijfsleven waarin administratieve sancties opgelegd kunnen worden aan bestuurders?
 • Om welke redenen kan de wetgever een administratieve sanctie verkiezen boven een burgerlijke of strafrechtelijke sanctie?
 • Wat is het juridisch stelsel voor administratieve sancties? Welke linken zijn er met de burgerlijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke aansprakelijkheid? Is cumulatie denkbaar?
 • Kunnen bestuurders zich verzekeren tegen deze administratieve sancties?

Panel

Q&A

     
12u40–14u00   Lunch
     
 14u00 – 14u45   Het belang van consumentenbescherming voor KMO’s. Is er ook een keerzijde aan de medaille?
 

Reinhard Steennot (Professor Consumentenrecht en Bankrecht Universiteit Gent – NL)

De KMO-populatie in het economisch weefsel kan nauwelijks worden onderschat. Niet enkel in aantal, maar ook op het vlak van tewerkstelling en toegevoegde waarde die wordt gecreëerd. Professor Steennot gaat dieper in op consumentenbeschermende regelgeving waarmee een KMO dient rekening te houden in zijn relatie met de consument. Met aandacht voor:

 • de beschermingsmechanismen die frequent worden gebruikt om de consument als zwakkere partij te beschermen
 • de risico’s die de miskenning ervan met zich meedragen

Piet François (Bedrijfsjurist BNP Paribas Fortis – NL) zal echter even stilstaan bij de keerzijde van de medaille: de ‘blijde intrede’ van ‘consumentenbeschermende’ regelgeving waarop de KMO zich kan beroepen in zijn relatie met de bank als financier. Hierbij richt hij de spots op de KMO Financieringswet. Daarnaast wordt ook de vraag gesteld of het advies van de Commissie Onrechtmatige Bedingen inzake hypothecair krediet ook kan inbreken in de (professionele) kredietrelatie KMO-bank. In gesprek met Vincent Agneessens (Bedrijfsjurist Engie – FR) wordt dit een boeiend debat.

Q&A                   

     
14u45 - 15u30    Van Rechtbank van Koophandel naar Ondernemingsrechtbank: evolutie of revolutie?
 

Patrick De Wolf (Erevoorzitter Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel – FR) en  Saskia Mermans (General Counsel KBC Groep, Consulair rechter Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel – NL) brengen elk hun ervaring binnen de Ondernemingsrechtbank.

Q&A

     
15u30-15u50   Pauze
     
15u50 – 16u55   Diversiteit in de onderneming: de casus van religieuze kentekens
 

Jogchum Vrielink (Professor Discrimination law, law & religion and legal theory Université Saint-Louis – ENG)

Diversiteit is al jaren een actueel onderwerp en kan ook in de bedrijfswereld niet meer worden weggedacht. Wij nodigen u uit, samen met Professor Jochum Vrielinck en een interactief panel, dieper in te gaan op de casus van de religieuze kentekens aan de hand van twee recente arresten van het Hof van Justitie.

 • Panelleden :
  • Brieuc de Meeûs (CEO MIVB – FR)
  • Véronique Lefrancq (Brussels parlementslid – FR)
  • Emmanuel Plasschaert (Partner Crowell & Moring – NL)
  • Barbara Van Speybroeck (Woordvoerder bpost – NL)
 • Moderator :
  • Marc Beyens (Voorzitter IBJ, General Counsel Engie Energy Belux – FR)

Q&A

     
16u55 – 17u30   Afsluitende speech door Koen Geens (Minister van Justitie)
     
17u30 – 18u30   Cocktail